Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812000

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812000 uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, stavba: „Polyfunkčný dom Kvačalova ul., Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21876, k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 18.08.2020
Dátum zverejnenia: 18.08.2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 18.8.2020 | Počet zobrazení: 379
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.