Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504602000/0099

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 2285/23 v k.ú Devínska Nová Ves zriadenie a zloženie NN prípojky a prípojky vody
Dátum uzatvorenia: 05.08.2020
Dátum zverejnenia: 06.08.2020
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.8.2020 | Počet zobrazení: 3975
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.