Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502082000

uzatvorený dňa 04.08.2020 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, stavba „Polyfunkčný komplex, Bosákova ul., Bratislava – IV. etapa“ na pozemky registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 04.08.2020
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.8.2020 | Počet zobrazení: 385
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.