Dodatok č. 1 k zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov zo dňa

 

 
 
  
 
Názov:
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov zo dňa
Predmet:
Predmetom dodatku sú legislatívne zmeny Zákona o odpadoch a prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 25.06.2020.
Dátum uzatvorenia:
29.7.2020
Dátum zverejnenia:
30.7.2020
Dodávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ulica, číslo:
Ivánska cesta 2
Mesto:
821 04 Bratislava
Dátum účinnosti:
31.7.2020
Dátum platnosti do:
neuvedený

Aktualizácia: 30.7.2020 | Počet zobrazení: 976
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.