Zmluvy k projektu DecarbCityPipes 2050: Plány prechodu na energeticky efektívne mestské vykurovanie a chladenie s nulovými emisiami uhlíka (grantová a konzorčná zmluva)

Dátum zverejnenia: 27.7.2020
 

 
 
Grantová dohoda č. 893509 – DecarbCityPipes 2050

Stručný popis: dohoda o nenávratnom finančnom príspevku 33 250 EUR k projektu DecrbCityPipes 2050  financovaného z grantu rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií HORIZONT 2020

Predmet zmluvy: zmluva upravuje podmienky poskytnutia NFP, práva a povinnosti zmluvných strán pri implementácii projektu.

Zmluvná strana:  

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

a

partneri projektu, menovite:

 • UIV Urban Innovation Vienna
 • Mesto Viedeň
 • Mesto Rotterdam
 • City of Dublin Energy Management Agency Limited
 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • Mesto Bilbao
 • Mesto Mníchov
 • Mesto Winterthur
 • Energy Cities Association
 • Universiteit Utrecht
 • Hogskolan I Halmstad

 

Konzorčná dohoda k projektu DecarbCityPipes 2050

Stručný popis: konzorčná dohoda k projektu DecarbCityPipes 2050, vypracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia a podľa modelovej grantovej dohody a jej príloh.

Predmet zmluvy: predmetom zmluvy je spresnenie vzťahov medzi partnermi projektu, predovšetkým v oblasti organizácie práce na projekte, manažmentu projektu a práv a povinností zmluvných strán pri implementácii projektu.

Zmluvná strana:

 • UIV Urban Innovation Vienna
 • Mesto Viedeň
 • Mesto Rotterdam
 • City of Dublin Energy Management Agency Limited
 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • Mesto Bilbao
 • Mesto Mníchov
 • Mesto Winterthur
 • Energy Cities Association
 • Universiteit Utrecht
 • Hogskolan I Halmstad
 

Aktualizácia: 27.7.2020 | Počet zobrazení: 1409
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.