Zmluva o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020

Zmluva o úverovom rámci, uzavretá s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky - úverový rámec v dojednanej sume 10 000 000 EUR

Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2020
Dátum zverejnenia: 17.07.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zák. 211/2000 Z.z. v plat. znení
 

 
 


 

Aktualizácia: 17.7.2020 | Počet zobrazení: 2769
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Úvery
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.