Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082000/0099

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500082000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2401/22, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.7.2020 | Počet zobrazení: 447
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.