Kúpna zmluva č. 04 88 0299 20 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0299 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C KN parc. č. 1860/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 01. 07. 2020
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 1.7.2020 | Počet zobrazení: 693
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.