Dodatok č. 07 83 0198 04 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0198 04 00

Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dátum uzatvorenia dodatku: 29.06.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
 
    
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.6.2020 | Počet zobrazení: 894
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.