Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503991800/0099

Uzatvorený dňa 29.06.2020 za účelom preloženia VN linky č. 1041, 438, 405 aj cez pozemok reg. „E“ KN parc. č. 3195/2 v k.ú. Dúbravka

Dátum uzatvorenia: 29.06.2020
Dátum zverejnenia: 29.06.2020
 

 
 
    
 

Aktualizácia: 29.6.2020 | Počet zobrazení: 199
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.