Kúpna zmluva č. 04 88 0307 20 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0307 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3233/10 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 23. 06. 2020
Zverejnená dňa: 24. 06. 2020
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 24.6.2020 | Počet zobrazení: 659
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.