Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801542000

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801542000, ktorého predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom práva vstupu, prechodu peši a prejazdu cez pozemky registra "E" KN parc. č. 3192/100, 3193, 3195/2, 3191/300, a 3194 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 22. 06. 2020
 

 
  

Aktualizácia: 22.6.2020 | Počet zobrazení: 244
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.