Kúpna zmluva č. 04 88 0310 20 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0310 20 00, predmetom ktorej je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17023/163 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2 parc. č. 17023/158 - záhrada vo výmere 16 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 06. 2020
Zverejnená dňa: 18. 06. 2020
 

 
 

 

 

Aktualizácia: 18.6.2020 | Počet zobrazení: 603
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.