Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801472000

Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801472000, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva na pozemok registra "C" KN parc. č. 18996/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 28. 05. 2020
Zverejnená dňa: 29. 05. 2020
 

 
  

Aktualizácia: 29.5.2020 | Počet zobrazení: 1127
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.