Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0588 13 00 v znení jej dodatku č. 1

Nájomca: Gabriela Rothová

Dátum uzatvorenia dohody 18.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.5.2020 | Počet zobrazení: 879
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.