Kúpna zmluva č. 048802042000

Kúpna zmluva č. 048802042000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/143 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 13. 05. 2020
Zverejnená dňa: 14. 05. 2020
 

 
  

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.5.2020 | Počet zobrazení: 437
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.