Kúpna zmluva č. 048801482000

Kúpna zmluva č. 048801482000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/80 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 05. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
 

 
 

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.5.2020 | Počet zobrazení: 425
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.