Zmluva č. MAGDG 2000011o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie prác na vojnových hroboch

Ministerstvo vnútra SR poskytlo hlavnému mestu SR Bratislave príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch 460 000 € na opravu Pamätníka Slavín . Hlavné mesto zmluvou poskytuje tieto finančné prostriedky mestskej príspevkovej organizácii Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktorá je správcom Pamätníka Slavín.
 

 
 
    
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.4.2020 | Počet zobrazení: 1104
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.