Kúpna zmluva č. 409 0001 20

Kúpna zmluva č. 409 0001 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 649/2 - záhrada o výmere 132 m2 a parc. č. 649/7 - záhrada o výmere 126 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24. 02. 2020
Zverejnená dňa: 21. 04. 2020
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.4.2020 | Počet zobrazení: 761
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.