Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501092000/0099

Uzatvorená dňa 20.04.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Prístavba a nadstavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 818/13 v k.ú. Ružinov,

Dátum uzatvorenia: 20.04.2020
Dátum zverejnenia: 20.04.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 20.4.2020 | Počet zobrazení: 4817
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.