Kúpna zmluva č. 048801522000

Kúpna zmluva č. 048801522000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/186 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 15. 04. 2020
Zverejnená dňa: 17. 04. 2020
 

 
  

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.4.2020 | Počet zobrazení: 363
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.