Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508991900

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508991900 uzatvorený z dôvodu odstránenia chyby v písaní, uloženie plynovej, vodovodnej kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Západný rad – Rodinné domy A a B“, pozemok registra E-KN parc. č. 21513, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 30.3.2020 | Počet zobrazení: 162
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.