Kúpna zmluva č. 0488 0062 2000

Kúpna zmluva č. 0488 0062 2000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 1025/12 - ostatná plocha o výmere 101 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 03. 2020
Zverejnená dňa: 10. 03. 2020
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 10.3.2020 | Počet zobrazení: 778
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.