Kúpna zmluva č. 4 02 0005 19

Kúpna zmluva č. 4 02 0005 19, ktorej predmetom predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1349/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, parc. č. 1349/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, parc. č. 1349/93 - ostatná plocha vo výmere 25 m2 a parc. č. 1349/89 - ostatná plocha vo výmere 23 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 24. 02. 2020
Zverejnená dňa: 05. 03. 2020
 

 
  

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.3.2020 | Počet zobrazení: 445
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.