Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0099 20 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0099 20 00, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc.č. 2367/4 - ostatné plochy vo výmere 38 m2, parc. č.2367/3 - ostatné plochy vo výmere 25 m2, parc. č. 2366/5 - ostatné plochy vo výmere 101 m2 a parc. č.2365/1 - ostatné plochy vo výmere 100 m2 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 03. 03. 2020
Zverejnená dňa: 04. 03. 2020
 

 
 
 

Aktualizácia: 4.3.2020 | Počet zobrazení: 678
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.