Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851900

Stručný popis: Uzatvorený dňa 03.03.2020 za účelom odstránenia nedostatkov v Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851900, a to zmenou oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi z katastra nehnuteľností v dôsledku uzatvorenia Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva zo dňa 14.10.2019 v zmysle geometrického plánu č. 5/2019 zo dňa 21.04.2019

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 3.3.2020 | Počet zobrazení: 169
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.