Kúpna zmluva č. 048809281900

Kúpna zmluva č. 048809281900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 4934/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 928 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 02. 03. 2020
Zverejnená dňa: 02. 03.2020
 

 
  

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.3.2020 | Počet zobrazení: 484
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.