Kúpna zmluva č. 402/2019

Kúpna zmluva č. 402/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 2876/95- zastavené plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v k. ú. Straré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 25. 02. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.2.2020 | Počet zobrazení: 483
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.