Kúpna zmluva č. 4 02 0008 19

Kúpna zmluva č. 4 02 0008 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 1349/8 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 19 m2 a parc. č. 1349/97 - ostatná plocha vo výmere 17 m2 k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 17. 02. 2020
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.2.2020 | Počet zobrazení: 486
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.