Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTS 1900002

 

 
 


 
Číslo:
MAGTS 2000011
Názov:
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTS 1900002
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 1 tejto zmluvy spracované v rozsahu a spôsobom podľa článku 2 tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do 30/03/2020 od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v zmysle podmienok platnej zmluvy s EIB CONTRACT NUMBER ELENA-2013-046 a je j Dodatku č. 1 k ZMLUVE ELENA 2013-046.
Cena:
.00
Dátum uzatvorenia:
10.12.2019
Dátum zverejnenia:
17.2.2020
Dodávateľ:
Energy Centre Bratislava, s.r.o.
Ulica, číslo:
Ambrova 35
Mesto:
831 01 Bratislava
IČO:
36 731 943
Dátum platnosti do:
30.3.2020
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava

Aktualizácia: 17.2.2020 | Počet zobrazení: 691
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.