Kúpna zmluva č. 1 10 001 20

Kúpna zmluva č. 1 10 001 20, ktorej predmetom je pozemok registra C KN parc. č. 1460/18 záhrady vo výmere 28 m2 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 05. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
 

 
  

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.2.2020 | Počet zobrazení: 410
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.