Dohoda č. MAGBO1900071 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505

Dohoda č. MAGBO1900071 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: ,,Úprava cesty II/505. okružné križovatky OK1 a OK2 -časť D“ uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Bory, a.s., so sídlom Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 10.02.2020
Dátum zverejnenia:11.2.2020
 

 
 
 
 

Aktualizácia: 11.2.2020 | Počet zobrazení: 1121
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.