Kúpna zmluva č. 4 02 0012 19

Kúpna zmluva č. 4 02 0012 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra C KN parc. č. 1349/21 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1349/84 ostatná plocha vo výmere 26 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 01. 2020
Zverejená dňa: 11. 02. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.2.2020 | Počet zobrazení: 561
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.