Kúpna zmluva č. 413 0001 19

Kúpna zmluva č. 413 0001 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 2708/13 - orná pôda o výmere 300 m2 a parc. č. 2708/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 18. 12. 2019
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.2.2020 | Počet zobrazení: 376
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.