Kúpne zmluva č. 413 0001 20

Kúpne zmluva č. 413 0001 20, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 2164/66 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2, parc. č. 2164/128 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 a parc. č. 2164/129 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.2.2020 | Počet zobrazení: 721
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.