Kúpna zmluva č. ÚEZ 10/2020

Kúpna zmluva č. ÚEZ 10/2020, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra C KN parc. č. 5675/1 záhrady o výmere 119 m2 a parc. č. 5675/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 02. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.2.2020 | Počet zobrazení: 577
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.