Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o dlhodobom nájme pozemkov č. 08 83 0636 14 00

Nájomca: Juraj Vladár

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
  

Aktualizácia: 6.2.2020 | Počet zobrazení: 979
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.