Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 396/2003 v znení jej dodatku č. 1

Nájomca: Janka Sobotová

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
 


 

Aktualizácia: 6.2.2020 | Počet zobrazení: 512
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.