Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – Petržalka

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 od. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 29.01.2020
Dátum zverejnenia: 05.02.2020
 

 
 
Predmetom zmluvy je zabezpečenie výstavby detského ihriska na Pečnianskej ulici v Bratislave – Petržalke na náklady hlavného mesta z finančných prostriedkov z rozpočtovej položky poslanecké priority za rok 2019 poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Jána Hrčku, Petra Cmoreja, Mgr. Vladimíra Dolinaya, Jána Karmana, pričom menovaní poslanci vyhlásili, že takto použité finančné prostriedky v celom rozsahu pokrývajú ich poslanecké priority za rok 2019.

Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
Kutlíková 17
852 12 Bratislava
 

Aktualizácia: 5.2.2020 | Počet zobrazení: 1067
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.