Kúpna zmluva č. 4 02 0010 19

Kúpna zmluva č. 4 02 0010 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 1349/12 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1349/99 - ostatná plocha vo výmere 6 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 24. 01. 2020
Zverejnená dňa: 05.. 02. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.2.2020 | Počet zobrazení: 485
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.