Kúpna zmluva č. 0488 0912 1900

Kúpna zmluva č. 0488 0912 1900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 2064/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 02. 2020
Zverejnená dňa: 05. 02. 2020
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 5.2.2020 | Počet zobrazení: 478
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.