Kúpna zmluva č. 1 10 001 19

Kúpna zmluva č. 1 10 001 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 1504/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 a parc. č. 1505/4 záhrady o výmere 23 m2 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 20. 01. 2020
Zverejnená dňa: 03. 02. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.2.2020 | Počet zobrazení: 614
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.