Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 7-87-02-94

Nájomca: Katolícka jednota Slovenska, pobočka Bratislava-Dúbravka

Dátum uzatvorenia dohody: 24.01.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
  

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.1.2020 | Počet zobrazení: 497
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.