Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0923 19 00

Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0923 19 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra C KN parc. č. 1866/82 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3764 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 24. 01. 2020
Zverejnená dňa: 24. 01. 2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 24.1.2020 | Počet zobrazení: 583
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.