Zámenná zmluva č. 038808401900

Zámenná zmluva č. 038808401900, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Petržalka pozemok registra C KN parc. č. 2150/24 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2 sa zamieňa za pozemky registra C KN parc. č. 3043/168 - ostatné plochy vo výmere 130 m2 a parc. č. 3051/91 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 255 m2.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 23. 01. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.1.2020 | Počet zobrazení: 3233
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.