Kúpna zmluva č. 04 88 0887 19 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0887 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 3553/15 - ostatná plocha o výmere 112 m a parc. č. 3553/22 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 92 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 21. 01. 2020
Zverejnená dňa: 22. 01. 2020
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 22.1.2020 | Počet zobrazení: 457
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.