Kúpna zmluva č. 04 88 0882 19 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0882 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 37/8 - zastavané plochy a a nádvoria vo výmere 8 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 21. 01. 2020
Zverejnená dňa: 21. 01. 2020
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 21.1.2020 | Počet zobrazení: 473
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.