Kúpna zmluva č. 4 02 0007 19

Kúpna zmluva č. 4 02 0007 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra C KN parc. č. 1349/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1349/96 - ostatná plocha vo výmere 23 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 30. 12. 2019
Zverejnená dňa: 14. 01. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.1.2020 | Počet zobrazení: 461
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.