Kúpna zmluva č. 4 03 0212 19

Kúpna zmluva č. 4 03 0212 19, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra C KN parc. č. 2578 - záhrady o výmere 554 m2, parc. č. 2579 - záhrady o výmere 328m2, parc. č. 2576/6 - ostatné plochy o výmere 122 m2 a parc. č. 2576/7 - ostatné plochy o výmere 282 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 13. 01. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.1.2020 | Počet zobrazení: 446
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.