Kúpna zmluva č. 343/2019

Kúpna zmluva č. 343/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 1642/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 12. 12. 2019
Zverejnená dňa: 13. 01. 2020
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.1.2020 | Počet zobrazení: 426
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.